Mùn cưa ép khối

홈페이지> Mùn cưa ép khối >Mùn cưa ép khối

Mùn cưa ép khối

 Công dụng: 
- Dùng để lót chuồng gia súc.
 Qui cách:
- Ép khối kích thước 400 x400x300mm

  • 제품 정보
 Công dụng: 
- Dùng để lót chuồng gia súc.
 Qui cách:
- Ép khối kích thước 400 x400x300mm
 

 

(+84 -650)3878586

woodpellet@pumpkin.vn

Liên hệ